Mesaj Minis Edikasyon Nasyonal ak F?masyon Pwofesyon?l, Nesmy Manigat

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Nan okazyon Jounen mondyal anseyan yo, 5 okt?b 2022

Anseyan, Anseyant

Mwen vle pataje 3 mesaj enp?tan sa yo ak nou, nan okazyon Jounen mondyal Anseyan 2022

“Pa gen chanjman Ayiti ki posib san chanjman kondisyon lavi ak mod?nizasyon metye Anseyan.”

Mwen vle yon l?t fwa ank?, sitou nan Jounen mondyal Anseyant ak Anseyan yo, 5 okt?b 2022 a, ki tonbe nan mwa selebrasyon lang ak kilti krey?l, salye kouraj ak det?minasyon nou nan akonpayman nou pa sispann bay timoun nou yo e nan gwo batay pou chanje figi lek?l.

Pa gen chanjman Ayiti ki posib san chanjman kondisyon lavi ak mod?nizasyon metye anseyant ak anseyan yo. Mwen rekon?t Leta dwe f? plis jef? dekwa pou nou sispann p?di lespwa e abandone metye a. Men mwen ankouraje w? nou kontinye mete men nan tranf?masyon ki dwe f?t nan edikasyon nan peyi a. Mwen satisf? w? nou pa rete bra kwaze e nou rete nan mitan tout deba sou nesesite chanjman e mod?nizasyon Ayiti.

“Nou se poto mitan pou transm?t val?, tradisyon, kilti, lang krey?l pou ranf?se konbit t?t kole ak viv-ansanm l? yon nasyon ap p?di pye.”

Anseyan, Anseyant, nou se gid pou pote limy? ak lakonesans l? yon nasyon ap p?di pye. Nou se poto mitan pou transm?t val?, tradisyon, kilti, lang krey?l pou ranf?se konbit t?t kole ak viv-ansanm nan peyi a. Konsa, se nou ki pou defann toutan ak tout kote dwa pou ledikasyon, e raple tout sosyete a devwa l pou defann lek?l ki se espas travay nou ak timoun yo. Sa vle di nou gen yon lid?ship enp?tan pou nou jwe pou transf?masyon sa yo rive ateri nan edikasyon.

“Chantye amelyorasyon kondisyon lavi ak transf?masyon metye anseyan, liv inik, liv inik nimerik ki deja pare, ans?yman an krey?l pa posib san nou”.

Se pout?t sa minist? a konte sou enplikasyon nou nan tout gran chantye sekt? edikasyon an tankou amelyorasyon kondisyon lavi ak transf?masyon metye anseyan, liv inik, liv inik nimerik ki deja pare, ans?yman an krey?l, ref?m kourikoul?m, ranf?sman segond?, segond? teknik e pwofesyon?l, pou nou site sa yo s?lman.

Minist? a konte sou nou, sitou nan mobilizasyon pou yon nouvo konbit sou edikasyon (Pacte sur l’?ducation) pou nou jwenn plis resous pou n reponn ak revandikasyon nou yo, f?masyon anseyan yo ak aplikasyon nouvo griy sal? ansanm ak dekr? sou estati patikilye p?son?l edikatif yo.

Resp? pou nou !

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.