Mikaben : chanteur d’Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mika est parti avec sa patrie. A Bercy, devant pr?s de 15 mille spectateurs, il a rendu, pour une derni?re fois, hommage ? ce pays qu’il a longtemps chant? sur albums solo et singles. <>, <>, <>, <>, <>, <> … toutes des chansons qui t?moignent de l’attachement de Michael Benjamin ? Ha?ti. Ha?ti a ?t? sa muse.

<< Ayiti cheri w m?t kw? m

Pa gen anyen k ap f? m kite w

M ap toujou la pou ou cheri >>.

Lorsque Mika avec sa guitare s?che chantait ces paroles qu’on retrouve sur le morceau <> ? chacune de ses prestations, on ignorait qu’il allait les vivre jusqu’? ses ultimes moments sur un podium. De ses d?buts de jeune artiste, au concours de chants <> sur la t?l?vision Telemax avec son titre <> en 1999, ? son statut de chanteur accompli de 41 ans dans la grande salle de l’Accor Arena ? Paris, Mikaben ne s’est jamais d?parti du pays de Dessalines.

Avec sa plume et sa voix, le fils du chanteur et compositeur Lionel Benjamin a toujours ?t? un chanteur d’Ha?ti. A date, <> sortie en 2012 demeure sa chanson la plus populaire consacr?e ? sa ch?re patrie. Cette chanson que le polyvalent Mika a l?gu?e aux Ha?tiens quelques ann?es apr?s le tremblement de terre du 12 janvier 2010, est un portrait vivant de ce pays dans lequel on vit avec tant de contrastes.

<> d?crit Ha?ti dans toute sa beaut?, son charme naturel sa richesse gastronomique et sa spontan?it?. Tout comme, elle pr?sente l’autre Ha?ti : celle qu’on conna?t dans toute sa disgr?ce, sa pauvret? et sa honte.

Avec douceur, la voix de <> a mis sous nos yeux les deux faces d’une seule et unique m?daille.

<< Ayiti se b?l lanm?, se b?l montay ak b?l rivy?

Se b?l plaj ak pye kokoye, b?l peyizaj ak b?l koul?

Ayiti se sant kafe k ap monte nan nen m lematen

Se sant lawouze k f?k poze Pou fl? diz? ka boujonnen

Ayiti se yon konbit peyizan k ap s?kle lat?

Se ti machann yo k ap desann pou y al goumen ak lavi ch?

Ayiti se timoun yo k ap reve de yon b?l avni

Se dlo rig?l la k ap desann

Pa konn kote l pral ateri

Ayiti se anba tant lan depi apre 12 janvye

Se labou k lev on move sant chak l? yon ti lapli fin tonbe >>.

Sur son premier album, <>, paru dans les ann?es 2000, Benjamin fils a d?di? les deux premi?res chansons ? sa nation. <> d’abord et sa chanson de No?l, <>, qu’il chante avec sa soeur M?lodie, ensuite. Dans ces deux compositions, il explique certains probl?mes sociaux confront?s par des Ha?tiens. Des probl?mes auxquels il dit ?tre expos? depuis son enfance et pour lesquels il recommande ? ses compatriotes l’unit? comme l’une des solutions, sur <>.

<< Depi mwen piti peyi m nan traka

Se pou t?t sa mwen pral chante jodi la

Mwen pral mande poukisa l ap soufri konsa

Men m p ap dekouraje m ap toujou gen lespwa

Paske yon jou l a vanse

F?k Ayisyen rasanble

Pou peyi nou ka sove

F?k nou tout sere kole

Manman ak pitit ape soufri

Ti machann sou twotwa ape p?di lavi

Apresa nou pral mande m pouki m pa konn ri

Se paske chak jou mwen w? anpil mandyan nan lari

K? m f? m mal l? mwen w? yo

Mwen ta renmen ede yo >>.

Dans <>, il emm?ne son auditoire dans les rues d’Ha?ti pour lui faire vivre de pr?s cette mis?re dans laquelle baigne tous les jours une couche de la population ha?tienne. Cette couche ? qui No?l n’a jamais souri.

<< Yon 24 desanm mwen t ap mache nan lari P?toprens

Se av?k trist?s mwen rankontre yon ti p?v k ape di mwen

Pou mwen sa se pa Nw?l, s on fl?v miz? k ape koule

Ou kapab trouve l b?l, ou gen fanmi ki pou gate w

Mwen menm m pa gen p?sonn, mwen just ap bat dlo pou m f? b?

Si w w? m mande lemond, se paske m vle yon Nw?l mey?

Yon 24 desanm mwen t ap mache nan lari Petyonvil

Ti k? m dechire l? m t ap gade yon ti granmoun k ape plenyen

Depi 75 an m ap mennen yon vi difisil

Pa gen yon moun ki f on jan pou ban m yon ti dra pou m kouvri m

Ou te m?t pa gen nanm, ou dwe konprann jan m ap soufri

Bondye si w te ka pran m, mennen m av? w pou m sa souri >>.

? l’instar de ce premier opus, Mikaben avec <>, musique en sixi?me position sur son deuxi?me album titr? <> (2004), n’a pas chang? la donne. Ha?ti est encore pr?sente dans son oeuvre. Il traite ? nouveau de la pr?carit? des plus d?munis vivant dans des quartiers populaires en Ha?ti, dont Cit? Soleil, et du grand d?s?quilibre social r?gnant dans le pays.

<< Fl?v miz? ap koule nan yon nasyon…

L? pou w soti f? w f? tr? atansyon

Kominike, gen kouvrefe

Men tansyon ap monte…

Fatra nan lari

Maladi gaye san paspouki

San enfrastrikti

Ni j?n ?ske s on p?p k ap viv…

Anpil diferans sosyal, segregasyon

Chaje resous men g on mov?z repatisyon >>.

Il en a fait de m?me sur son troisi?me album <> sorti en 2010. ? la seule diff?rence, il a convi? d’autres artistes comme son p?re Lionel Benjamin, Mickael Guirand, T-Jo Zenny, Tifane, B?lO, S?bastien Pierre, Olivier Duret, Stanley Georges, Roosevelt Jean-No?l, entre autres, pour signer le premier titre <> apr?s le s?isme d?vastateur du 12 janvier. Sur cette chanson, Mika et ses pairs proposaient de partir sur de nouvelles bases pour la reconstruction du pays.

<< An n pase an aksyon pou n bati yon nasyon

Nou bezwen disiplin ak bon kow?dinasyon

Nou pral f? f?masyon ak bon edikasyon

Pati sou nouvo prensip e mete yo ann apilkasyon

Nou menm atis nou vle pou n kontribye

Mete men nou ansanm pou nou ede

Nou vle pou n f? yon s?l pou Ayiti pi b?l

Yon jou la va klere k on lakansy?l >>.

Et jusqu’? son dernier disque <> (2018) rien n’avait chang? avec <>, chanson sur laquelle il chante les prouesses d’Ha?ti ? travers l’histoire et la culture ha?tienne, en compagnie de Paul Beaubrun.

<< Ha?ti, mon pays, ma patrie

Mwen vin pale nan non ou cheri

Tout sa m di, yo soti nan zantray ou

Tout lwa yo, espri yo, ginen yo, tout voye m f on ti pale pou yo

Chovi yo, rasanble vin tande istwa yo

Se nou k te k?manse revolisyon

Zans?t nou yo yo pat janm pran nan presyon

Se nou k te k?manse liberasyon

Kilti nou se nou

Se li k f? nou Gran >>.

Ce pays a habit? Mika durant ses 20 ann?es de carri?re. Depuis ses premiers pas dans la musique ha?tienne en tant que professionnel jusqu’? ce samedi 15 octobre 2022 o? il a mis le feu ? l’Accor Arena avant de tirer sa r?v?rence avec le drapeau ha?tien bien maintenu ? son cou.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.