Minis edikasyon nasyonal la Nesmy Manigat rankontre ak reprezantan 2 sendika anseyan

The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

Minis edikasyon nasyonal la Nesmy Manigat te rankontre avèk responsab sendika CNEH/PSEH yo.

Nan yon nòt li mete deyò, biwo kominikasyon Ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl fè konnen minis Nesmy Manigat te rankontre jounen 22 me a ak dirijan Konfederasyon nasyonal edikatè ak edikatris yo (CNEH an franse) ak dirijan Platfòm sendika anseyan ayisyen yo (PSEH, an franse). Objektif la se te pou gade ansanm kòman kontinye vanse ak diskisyon yo sou kaye inik revandikasyon anseyan yo.

Aprè plizyè èd tan dyalòg, 2 pati yo te mete dakò sou nesesite pou gen yon pase men ki fèt nan sikilè sou transfè pèsonèl pedagogik yo ak sikilè ki trete konfli entère ki konsènen yon kategori ajan edikatif. Yo dakò tou pou gade posibilite pou gen yon odit ki fèt sou livrezon chèk yo nan Direksyon depatmantal edikasyon yo, òganize yon rankont sou bidjè ministè a, òganize yon lòt rankont sou trètmant salaryal, modalite pou bay prim pèfòmans yo.

Anplis, 2 pati yo dakò pou gen yon pase men ki fèt nan griy salaryal 2014 la ; pou gade ansanm posibilite ajisteman salaryal pou anseyan yo epi evalye kouvèti asisrans pou fonksyonè nan sektè piblik edikasyon an ak posibilite pou fasilite tout anseyan yo gen aksè ak yon Kat avantaj.

Dapre biwo kominikasyon MENFP, rankont sa te dewoule, avèk anpil koutwazi ak sans responsabilite, anba je reprezantan UNESCO, UPEHP (Union des parents d’élèves progressistes haïtiens) ak reprezantan REPT (Regroupement Education pour toutes et tous) k ap jwe wòl obsèvate pandan seri rankont sa yo.

Pandan semèn sa, minis Nesmy Manigat ap kontinye echanj yo ak lòt enstans sendikal anvan negosyasyon yo ta kapab kòmanse sou kaye inik revandikasyon yo, toujou daprè selil kominikasyon ministè a.

Dekouvri plis:

WhatsApp va permettre à ses utilisateurs de modifier un message déjà envoyé