MENFP deside pwolonje enskripsyon obligatwa anliy pou elèv ak anseyan yo jiska 12 avril 2024

The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

MENFP deside pwolonje enskripsyon obligatwa anliy pou elèv ak anseyan yo jiska 12 avril 2024

Biwo kominikasyon Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) anonse enskripsyon obligatwa anliy pou elèv ak anseyan yo ki te dwe kanpe depi 15 mas pase a pwolonje jiska 12 avril pwochen. Desizyon sa daprè responsab yo se nan lide pou vanse pi byen ak nimerizasyon e dijitalizasyon tout done sou lekòl yo nan peyi a kote 17 618 lekòl, 1 811 123 elèv ak 61 669 pwofesè getan anrejistre pou ane akademik 2023-2024 la.

“Pou n vanse pi byen ak nimerizasyon e dijitalizasyon tout done sou lekòl yo nan peyi a, MENFP deside ranvwaye jiska 12 avril 2024 dat limit li te bay pou enskripsyon anliy Lis fòmasyon klas elèv yo ak lis pwofesè yo sou sit entènèt MENFP: www.menfp.gouv.ht, ki te fikse nan dat 15 mas 2024 pou lane akademik lan”

Ministè a anndan nòt sila te kontinye pou l di li menm ak patnè l yo pral kontinye sipòte lekòl yo pou fasilite pwosesis la, sitou ak Sant Dapèl ministè a, kote moun ka rele nan nimewo sa yo: +509 44 68 43 75 /+509 31 26 75 19.

Yon lòt bò, Ministè Edikasyon Nasyonal souliye pou l di desizyon pwolonje enskripsyon obligatwa anliy lan se sou demann direktè lekòl yo ki vle benefisye yon dènye delè nan kesyon anrejistreman anliy lan.

“Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) gentan jwenn enfòmasyon sou anviwon 50 % nan elèv yo ki deja anrejistre epi otomatikman gen Nimewo Idantifikasyon Eskolè Inik, ki obligatwa pou enskripsyon kandida lekòl yo nan egzamen Leta yo”

MENFP raple nimewo Idantifikasyon Eskolè Inik la ap garanti « trasabilite » pakou chak elèv ak etidyan, soti nan lekòl preskolè rive nan inivèsite, epi tou fasilite pou jwenn relve nòt ak diplòm atravè biwo MENFP yo ak platfòm anliy lan.

Responsab Ministè Edikasyon yo di yo konte sou kolaborasyon tout aktè ki nan sistèm edikatif la ak patnè l yo pou finalize operasyon sa a ki pral garanti pwoteksyon done elèv yo, evite move manipilasyon, epi fasilite aksè done sa yo sou entènèt, menm jan tankou tout done sou ekzamen bakaloreya. Sa ki pèmèt Biwo Nasyonal Egzamen Leta (BUNEXE) ka otantifye done sa yo e bay sètifika ak relve.

Li tou :

La BRH prend de nouvelles dispositions pour faciliter l’encaissement des chèques de la Police